11 مهر 1402
logo

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی

فیلم های آموزشی

نام موضوع 

فایل ویدئو

مصاحبه کننده 

نشست روز جهانی دیابت

دکتر باقر لاریجانی 

نسشت خبری روز جهانی دیابت 

سومین نشت همگرایی علوم غدد 

 

دکتر باقرلاریجانی 

سومین نشست همگرایی در علوم غدد 

دیابت 

گفت و گو استاد و فوق تخصص غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره ی دیابت می گوید .

 

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
تنظیمات قالب