11 مهر 1402
logo

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی

انتشارات مرکز تحقیقات غدد 

ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ و درم‍ان‌ س‍رطان‌ه‍ای‌ ت‍ی‍روی‍ی‍د (م‍روری‌ ب‍ر س‍رطان‌ه‍ای‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍د در ای‍ران‌)
نویسنده: باقر لاریجانی
 
ناشر: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، اداره‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ
 
تعداد صفحات:109
 
سال: 1383
 
شابک: ‏‫964-7445-68-7
 
 

اورژانسهای غدد
نویسندگان: باقر لاریجانی و همکاران
 
ناشر: نوآوران سینا
 
تعداد صفحات: 178
 
سال: 1394
 
شابک: 978-600-6699-72-1
راهنمای بالینی خودمراقبتی دیابت/ چگونه در درمان خود مشارکت کنیم؟ فعالیت بدنی
نویسندگان: باقر لاریجانی و همکاران
 
ناشر: بارانا
 
تعداد صفحات: 20
 
سال: 1398
 
شابک: ‏‫978-622-95035-7-7
 
راهنمای بالینی خودمراقبتی دیابت با رویکرد تصمیم‌گیری و مشارکت بیمار در درمان ویژه بیماران
نویسندگان: باقر لاریجانی و همکاران
 
ناشر: نوآوران سینا
 
تعداد صفحات: 113
 
سال: 1395
 
شابک: ‏‫978-600-8534-15-0
 
راهنمای بالینی خودمراقبتی دیابت چگونه در درمان خود مشارکت کنیم؟ (انسولین)
نویسندگان: باقر لاریجانی و همکاران
 
ناشر: بارانا
 
تعداد صفحات:24 
 
سال: 1398
 
شابک: ‏‫978-622-95035-6-0
 
کتاب جامع روزه داری و سلامت
زی‍رن‍ظر ب‍اق‍ر لاری‍ج‍ان‍ی‌
 
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
 
تعداد صفحات: 730
 
سال: 1398
 
شابک: 7-87-8858-964-978
ال‍ف‍ب‍ای‌ اف‍زای‍ش‌ ف‍ش‍ار خ‍ون‌
زیر نظر باقر لاریجانی
 
ناشر: امیرکبیر، ندا
 
تعداد صفحات: 133
 
سال: ۱۳۷۳
 
شابک: 964-301-010-4
 
راهنمای عملی روزه‌داری در بیماران دیابتی
با همکاری ب‍اق‍ر لاری‍ج‍ان‍ی‌
 
ناشر: نوآوران سینا
 
تعداد صفحات: 170
 
سال: 1395
 
شابک: 1-98-6699-600-978
فوریتهای غ‍دد درون‌ری‍ز
زی‍رن‍ظر ب‍اق‍ر لاری‍ج‍ان‍ی‌
 
ناشر: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
تعداد صفحات: 234
 
سال: 1376
 
شابک: 964-445-077-9
دی‍اب‍ت‌ ح‍ام‍ل‍گ‍ی‌
نویسنده: ب‍اق‍ر لاری‍ج‍ان‍ی‌
 
ناشر: بنیاد امور بیماریهای خاص
 
تعداد صفحات: 22
 
سال:
 
شابک: م‌۸۰-۸۹۸۹
 
بررسی شواهد علمی در مباحث روزه‌داری و سلامت ( برای عموم)
ب‍ا همکاری ب‍اق‍ر لاری‍ج‍ان‍ی‌
 
ناشر: ویستا
 
تعداد صفحات: 192
 
سال: 1391
 
شابک: ‫978-964-2997-88-6
 
بیماری‌های غدد و متابولیسم
زیرنظر لاریجانی
 
ناشر: تیمورزاده: طبیب
 
تعداد صفحات: 180
 
سال: 1386
 
شابک: 9789644204876
 
 
آزمون های دینامیک غدد درون ریز و متابولیسم
مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
 
چاپ اول، 1391
 
قطع: وزیری
 
تعداد صفحات: 90
 
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
 
 

 

 

 

 

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
تنظیمات قالب