11 مهر 1402
logo

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی

thyroid cancer

The effects of Abemaciclib on cell cycle and apoptosis regulation in anaplastic thyroid cancer cells

 Anaplastic thyroid cancer (ATC) is an aggressive subtype of thyroid cancer, accounting for 1 to 2% of all cases. Deregulations of cell cycle regulatory genes including cyclins, cyclin-dependent kinases (CDKs), and endogenous inhibitors of CDKs (CKIs) are hallmarks of cancer cells and hence, studies indicate the inhibition of CDK4/6 kinases and cell cycle progression as potent therapeutic strategies. In this study, we investigated the anti-tumor activity of Abemaciclib, a CDK4 and CDK6 inhibitor, in ATC cell lines
 
 
 
Elaheh S Abutorabi # 1 2, Arash Poursheikhani # 3, Bahareh Kashani # 1, Sahar Shamsaiegahkani 1, Vahid Haghpanah 4, Davood Bashash 5, Seied A Mousavi 1, Majid Momeny 6,
Seyed H Ghaffari 7author: 
 
 
DOI: 10.1007/s11033-023-08255-1
کلمات کلیدی
فاطمه  ذاکرحسینی
تهیه کننده:

فاطمه ذاکرحسینی

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

نظر خود را درج نمایید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
تنظیمات قالب