11 مهر 1402
logo

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی

1402/12/02
چهارمین کنگره همگرایی در علوم غدد و متابولیسم

دارای امتیاز بازآموزی

چهارمین کنگره همگرایی در علوم غدد و متابولیسم

چهارمین کنگره همگرایی در علوم غدد درون ریز 

زمان برگزاری : 2 الی 4 اسفند ماه 1402

برگزار کننده : مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم 

دارای امتیاز باز آموزی

 

 

مطالعه بیشتر
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
تنظیمات قالب