11 مهر 1402
logo

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی

نام و نام خانوادگی :دکتر باقر لاریجانی 

سمت :ریاست مرکز تحقیقات غدد 

رزومه:https://cv.tums.ac.ir/cv/Bagher_Larijani

 

نام و نام خانوادگی :دکتر محمدرضا مهاجری تهرانی 

سمت :معاون مرکر تحقیقات غدد 

رزومه:https://cv.tums.ac.ir/cv/MohammadReza_MohajeriTehrani

 

نام و نام خانوادگی :دکتر شهرزاد محسنی 

سمت :دبیر مرکز تحقیقات غدد 

رزومه:

 

نام و نام خانوادگی :دکتر نوشین شیرزاد 

سمت :هیئت علمی مرکز تحقیقات غدد 

رزومه:https://cv.tums.ac.ir/cv/Nooshin_Shirzad

نام و نام خانوادگی :دکتر وحید حق پناه 

سمت :هیئت علمی مرکز تحقیقات غدد 

رزومه:https://cv.tums.ac.ir/cv/Vahid_Haghpanah

نام و نام خانوادگی :دکتر محمد مهدی 

سمت :هیئت علمی مرکز تحقیقات غدد 

رزومه:https://cv.tums.ac.ir/cv/Mohammad_Mahdavi

 

نام و نام خانوادگی :دکترمهناز پژمان ثانی 

سمت :هیئت علمی مرکز تحقیقات غدد 

رزومه:https://cv.tums.ac.ir/cv/Mahnaz_Pejmansani

نام و نام خانوادگی :دکترعطااله پور عباسی 

سمت :هیئت علمی مرکز تحقیقات غدد 

رزومه :https://cv.tums.ac.ir/cv/Ata_Pourabbasi

نام و نام خانوادگی : آسیه منصور 

سمت : هیئت علمی  . استادیار .پژوهشگر مرکز تحقیقات غدد 

رزومه : https://cv.tums.ac.ir/cv/Asieh_Mansour

نام و نام خانوادگی : دکتر زهره حمیدی 

سمت : پژوهشگر مرکز تحقیقات غدد 

رزومه :

نام و نام خانوادگی : فاطمه ذاکرالحسینی 

سمت : کارشناس مرکز تحقیقات غدد 

رزومه : 

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
تنظیمات قالب