دانشگاه علوم پزشکی تهران

56 4/25/2013

ارائه گزارش مرکز تحقیقات سلامت سالمندان در برنامه عملیاتی سال 92 ...


95 5/28/2012

رشد سریع نرخ سالمندی در جامعه ما به گونه ای است که در 10 سال آینده بیش از 10 درصد افراد جامعه سنی بالاتر از 60 سال خواهند داشت ...


56 7/5/2016

سرعت این تغییرات جمعیت شناختی در کشورهای در حال توسعه بیشتر محسوس می باشد. بر این اساس امروزه نیاز فزاینده¬ای برای فراهم نمودن مراقبت های بهداشتی درمانی برای سالمندان احساس می شود نتایج سرشماری¬های ...


56 6/6/2016

رمضان ماه مهمانی خداست. اما به جای نشستن بر سفره رنگین و پر کردن شکم از انواع غذا باید با چشم‌پوشی از خوردن و آشامیدن بیش از حد، درون خود را مالامال از معرفت الهی کنیم. روزه‌داری آدابی دارد که با ...


56 6/5/2016

سالمندی، رویه‌ای تک بعدی نیست. شیوه زندگی متفاوتی می‌طلبد که با شرایط فرد سازگار باشد. در این میان، شرایط جسمی و روحی فرد تغییر کرده و برنامه زندگی‌اش دچار دگرگونی شده است. ...