دانشگاه علوم پزشکی تهران

130 8/15/2018

با حضور جمعی از اساتید و محققان مرکز تحقیقات سلامت سالمندان پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، جلسات تخصصی جهت بحث و تبادل نظر در ارتباط با تدوین فصل مربوط به دیابت در سالمندان راهنمای بالینی دیابت در ...


56 4/25/2013

ارائه گزارش مرکز تحقیقات سلامت سالمندان در برنامه عملیاتی سال 92 ...


95 5/28/2012

رشد سریع نرخ سالمندی در جامعه ما به گونه ای است که در 10 سال آینده بیش از 10 درصد افراد جامعه سنی بالاتر از 60 سال خواهند داشت ...