دانشگاه علوم پزشکی تهران

1396/09/18 | ایجاد کننده: 36

شبکه تحقیقات کشوری استئوپروز در سال 1381 توسط پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری چند دانشگاه و مرکز تحقیقات مرتبط و نیز با هماهنگی مسئولین وزارت بهداشت در معاونت تحقیقات و فناوری راه اندازی شد.


کلمات کلیدی