دانشگاه علوم پزشکی تهران

1390/06/28 | ایجاد کننده: 89

لیست درمانگاه های تخصصی و عمومی مرکز دیابت و بیماریهای متابولیک

درمانگاه قلب و عروق

نام پزشکروزهاي حضور ساعت ويزيتحداکثر بيماران وقت دهي
خانم دكتر جوادي ن‍ژادشنبه 10-8 10
خانم دكتر جوادي ن‍ژادسه شنبه 14-12 14


و
نام درمانگاهنام پزشکروزهاي حضور ساعت ويزيتحداکثر بيماران وقت دهي
آنژيوگرافي چشم و oct خانمها خوشخو-محمدزادهيکشنبه12-8:30 6
درمانگاه چشم آقاي دکتر پورمستدامدوشنبه10-8 25
درمانگاه پوکي استخوان(استئوپروز) خانم دکتر اسدي سه شنبه 11-8 10
درمانگاه مغز و اعصاب آقاي دکتر فاتحي سه شنبه 12-1112
درمانگاه کليه آقاي دکتر اميني سه شنبه 11-9 12
درمانگاه اطفال خانم دکتر عباسي چهارشنبه12-1020
درمانگاه زخم پاي ديابتيخانم دکتر عنابستاني-خانم شايگان مهر- خانم ابوييشنبه تا چهارشنبه 14-8 12
جراح عروقآقاي دکتر معينيچهارشنبه12-9 10
تست ورزشخانمها خوشخو – محمدزادهشنبه10-85

درمانگاه هاي عمومي ( ديابت )

نام پزشکروزهاي حضور ساعت ويزيتحداکثر بيماران وقت دهي
خانم دکتر باجوريشنبه تا چهارشنبه14-8 14
خانم دکتر باجوريپنج شنبه13-8 12

نام پزشکروزهاي حضور ساعت ويزيتحداکثر بيماران وقت دهي
خانم دکتر شفيعيشنبه تا چهارشنبه14-8 14
خانم دکتر شفيعيپنج شنبه13-8 12

نام پزشکروزهاي حضور ساعت ويزيتحداکثر بيماران وقت دهي
آقاي دکتر رياحيشنبه تا چهارشنبه14-8 14
آقاي دکتر رياحيپنج شنبه13-8 12


کلمات کلیدی