Interio

مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1392/10/26 | ایجاد کننده: 64

هدف از راه اندازی این مرکز، تدوین و استفاده از راه كارهاي مؤثر براي پيشگيري و درمان بيماري چاقي و نیز فراهم نمودن بستر لازم برای انجام تحقيقات کاربردی جهت دستيابي به جديدترين مؤثرترين درمان ها براي بيماران چاق و افراد درمعرض خطر است. مرکز تحقیقات چاقی وعادات غذایی،کلینیک چاقی و اختلالات وزن شامل کلینیک های تخصصی کاهش وزن، تغذيه، ورزش و روان درمانی بیماران چاق راه اندازي نموده است.


کلمات کلیدی