دانشگاه علوم پزشکی تهران

1397/06/26 | Creator: 138

این بازدید توسط جناب آقای دکتر بیگلر، معاون جدید توسعه مدیریت و منابع پژوهشگاه با همراهی جناب آقای دکتر مرادزاده معاون سابق از این مرکز انجام شد.

در ابتدا دکتر ارجمند، رئیس مرکز، به طور خلاصه در مورد امکانات، مزایا و محدودیت های مرکز توضیحاتی را ارائه کرد.

در ادامه دکتر بیگلر و همراهان از قسمت های مختلف مرکز شامل سیستم اداری، آزمایشگاه کنترل کیفی و تحقیق و توسعه و همچنین کلین روم مرکز بازدید نمودند و از نزدیک در جریان نحوه فعالیت و زیرساخت های موجود در این مرکز قرار گرفتند.

با توجه به رسالت این مرکز در کاربرد و تجاری سازی محصولات پزشکی بازساختی و سلول درمانی، در خصوص محدودیت های موجود در مسیر این روند از جمله مشکلات دسترسی آسانتر به منابع سلول های بنیادی بخصوص بافت های جنینی و همچنین رفع نواقص فنی کلین روم بحث و تبادل نظر شد.