دانشگاه علوم پزشکی تهران

1397/05/03 | Creator: 138

دکتر Gilson Khang رئیس بخش آسیا اقیانوسیه انجمن بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی از مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی پژوهشگاه دیدار کرد و از نزدیک در جریان تحقیقات انجام شده در زمینه های مرتبط قرار گرفت.

در جریان این دیدار که با حضور دکتر بابک ارجمند رئیس و دکتر حمیدرضا آقایان معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی پژوهشگاه برگزار شد گزارشی از فعالیت های انجام شده توسط پژوهشگاه در حوزه سلول درمانی و پزشکی بازساختی ارائه شد.

سپس دکتر Khang در مورد وضعیت سلول درمانی و مهندسی بافت در کشور کره و فعالیت های انجام شده در آزمایشگاه خود مطالبی به صورت اسلاید ارائه کرد.

بخش دیگری از این دیدار نیز با بحث و تبادل نظر در مورد موارد همکاری احتمالی دو نهاد تحقیقاتی در آینده به ویژه در حوزه علوم غدد و متابولیسم انجام شد.

درانتهای این دیدار همچنین بازدیدی از بخش های مختلف مرکز از جمله کلین روم و آزمایشگاه های تحقیقاتی انجام شد.

توضیح اینکه دکتر Gilson Khang استاد دانشگاه ملی Chonbuk کشور کره در رشته مهندسی بافت بوده و دارای تالیفات زیادی در حوزه مهندسی بافت و پزشکی بازساختی هستند و به عنوان مهمان اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در ایران حضور داشت.