دانشگاه علوم پزشکی تهران

1396/03/30 | ایجاد کننده: 138
چشم انداز مرکز دستیابی به جایگاه ممتاز علمی در کشور و منطقه در عرصه علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و تبدیل شدن به یکی از مراکز پیشرو پزشکی بازساختی در بیماری های غدد و متابولیسم در دنیا تا 10 سال آینده.

اهداف کلان و راهبردی مرکز 1- توسعه دانش و کاربردی سازی نتایج پژوهش های حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی با هدف ارتقاء سطح سلامت و بهبود کیفیت زندگی بیماران

2- انجام پژوهش های ترجمانی و بالینی با هدف ارائه راهکارهای درمانی جدید برای بیماری های مزمن و غیرقابل درمان

3- انجام مطالعات پایه ، ترجمانی و بالینی مستند، دقیق و هدفمند به منظور ایجاد و ارائه مستندات و شواهد علمی معتبر و توسعه پزشکی مبتنی بر شواهد در حوزه سلول درمانی و پزشکی بازساختی

4- تربیت نیروی انسانی ماهر، کارآمد و آشنا با اصول تحقیق و توسعه در زمینه سلول درمانی و پزشکی بازساختی

5- فراهم کردن زیرساخت ها و امکانات لازم برای محققین و متخصصین پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، سایر محققین دانشگاه و نهادهای خارج از دانشگاه با هدف ترغیب محققین به خلق محصول از ایده های پژوهشی و تجاری سازی آن

6- تلاش در ایجاد شبکه ارتباط علمی موثر و کارآمد با سایرمراکز تحقیقاتی فعال در حوزه های مرتبط با سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی با هدف انجام پروژه های مشترک، کاهش موازی کاری و هم افزایی در این حوزه

7- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی، آموزشی و درمانی سایر کشورها به ویژه مراکز پیشرو و همچنین سازمان ها و انجمن های علمی بین‌المللی در این حوزه در چارچوب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

8- پدیدآوری بسترهای لازم و ارائه نقش حمایتی برای ایجاد شرکت های دانش بنیان توسط محققین مرکز و پژوهشگاه با هدف تسریع تجاری سازی محصولات حاصل از پژوهش

9- بسترسازی و ایجاد مشوق های لازم برای جذب نیروهای کارآمد و زبده فعال در سلول درمانی و پزشکی بازساختی به ویژه دانشمندان و محققین ایرانی مقیم در خارج از کشور

10- تلاش برای ارتقاء کیفیت محصولات پزشکی بازساختی و سلول درمانی در کشور با تبعیت از آخرین استانداردهای ملی و بین المللی با هدف ایجاد برندهای تجاری معتبر در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی و کمک به توسعه صادرات محصول و دانش فنی مرتبط با این حوزه

11- جلب مشارکت کلیه ذینفعان از جمله سرمایه گذاران، نهادهای مردمی، خیرین، انجمن های علمی، انجمن های حمایت از بیماران و سازمان های خیریه با هدف کمک به نشر و توسعه علوم و محصولات مرتبط با این حوزه