دانشگاه علوم پزشکی تهران
1 2 3 :
shadow1

مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم با در اختیار داشتن امکانات و زیرساخت های لازم و بهره مندی از پرسنل و محققین کارآزموده سهم مهمی در تولید علوم پزشکی کشور داشته که بخشی از آن در حوزه توسعه دانش و فناوری های سلولهای بنیادی و پزشکی باز ساختی بوده است. بهره مندی از مراکز تحقیقاتی مختلف در حوزه غدد و ...

اخبار. لیست کامل

کنفرانس اصول مستند سازی کنترل کیفی

هفتمین جلسه کنفرانس ادواری "روند تکاملی فرایندهای بیولوژیک" با عنوان "اصول مستند سازی کنترل کیفی در علوم زیست پزشکی" در مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی برگزار شد.

ادامه »
بازدید تیم ایتالیایی از مراکز تحقیقاتی پژوهشگاه

ستاد مرکزی پژوهشگاه ، مرکز تحقیقات دیابت، مرکز تحقیات سلول درمانی و پزشکی بازساختی و کلینیک های تخصصی دیابت و بیماری های متابولیک پژوهشگاه روز چهارشنبه 8 آذرماه سال جاری میزبان نمایندگان بنیاد پایش بیماری دیابت ایتالیا و دانشگاه تور ور گاتا رم بودند.

ادامه »
کنفرانس علمی ملاحظات کار با حیوانات آزمایشگاه

ششمین جلسه کنفرانس ادواری «روند تکاملی فرایند های بیولوژیک» با عنوان «ملاحظات کار با حیوانات آزمایشگاهی» در مرکز سلول درمانی و پزشکی بازساختی برگزار شد.

ادامه »
کنفرانس ادواری مطالعات پیش بالینی در علوم زیست پزشکی

جلسه علمی با عنوان مطالعات پیش بالینی در علوم زیست پزشکی در محل مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی پژوهشگاه برگزار شد.

ادامه »

چشم انداز مرکز

چشم انداز مرکز دستیابی به جایگاه ممتاز علمی در کشور و منطقه در عرصه علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و تبدیل شدن به یکی از مراکز پیشرو پزشکی بازساختی در بیماری های غدد و متابولیسم در دنیا تا 10 سال آینده. اهداف کلان و راهبردی مرکز 1- توسعه دانش و کاربردی سازی نتایج پژوهش ...

ماموریت

ماموریت 1. تسریع فرایند تجاری سازی فناوری ها و محصولات پزشکی بازساختی در حوزه غدد و متابولیسم 2. شکل گیری پروژه های مشترک محصول محور با ذینفعان و صاحبان دانش فنی این حوزه 3. ایجاد بستر علمی و زیرساخت های مناسب برای انجام فعالیت های تحقیق و توسعه و توسعه فناوری های این حوزه 4. کاهش هزینه ...