دانشگاه علوم پزشکی تهران
نقشه سایت      

1392/10/14 | Creator: 118

با وجوديكه قرآن افراد بيمار را از روزه داري معاف مي داند ، ولي برخي بيماران ديابتي اصرار و تمايل زيادي به روزه گرفتن دارند. به همين دليل پزشكان و وابستگان اين افراد بايد از مسائل ديني آگاهي داشته باشند.

در طول روزه داري در ماه رمضان عادات غذائي ، فعاليت فيزيكي روزانه و الگوي خواب تغيير كرده كه اين تغييرات بر كنترل قند خون ،‌ ميزان چربي خون ، وزن و دريافت غذائي تاثير مي گذارند. در طول اين ماه، دوز و زمان مصرف انسولين و بعضي داروهاي خوراكي كاهنده قند خون بخصوص سولفونيل اوره ها ، نيز بايد تنظيم شوند.