دانشگاه علوم پزشکی تهران
نقشه سایت      

1392/10/22 | ایجاد کننده: 36

بخش تخصصی روزه داری


  •  چکیده مبحث اثرات گرسنگی و روزه داری بر پیشگیری و درمان سرطان


  •  چکیده مبحث اثرات روزه داری بر بیماری های سیستم عصبی


  •  چکیده مبحث اثرات روزه داری بر سلامت روان و بیماریهای مرتبط با آن


  •  چکیده مبحث روزه داری، بارداری و شیردهی


  •  چکیده مبحث اثرات روزه داری بر الگوی خواب شبانه روزی


  •  چکیده مبحث اثرات روزه داری بر دستگاه گوارش و کبد


  •  چکیده مبحث اثرات روزه داری بر شاخص های خونی و انعقاد


  •  چکیده مبحث روزه داری و دیابت


  •  چکیده مبحث اثرات روزه داری بر سیستم تنفسی


  •  چکیده مبحث اثرات روزه داری بر سیستم ایمنی و بیماریهای روماتولوژیک


  •  چکیده مبحث اثرات روزه داری بر چشم


  •  چکیده مبحث روزه داری و ورزش


  •  چکیده مبحث روزه داری و عملکرد کلیوی


  •  چکیده مبحث تاثیر روزه داری بر وزن، ترکیب بدن، برناهم غذایی


  •  چکیده مبحث اثرات روزه داری بر هورمونها و بیماریهای غدد درون ریز


  •  چکیده مبحث اثرات روزه داری بر سیستم قلبی عروقی


  •  چکیده مبحث روزه داری و مصرف دارو


کلمات کلیدی