دانشگاه علوم پزشکی تهران

1390/04/05 | Creator: 92

مرکز تحقیقات استئوپروز پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم، با همکاری شبکه تحقیقات استئوپروز کشور، شبکه تحقیقات روماتولوژی و انجمن استئوپروز ایران، در راستای به روز رسانی دانش متخصصین و پژوهشگران فعال در حوزه پوکی استخوان، سمینار یک روزه جنبه های تشخیصی و درمانی پوکی استخوان را در 2 تیر 1390 در سالن استاد باستان حق پژوهشکده علوم غدد واقع در بیمارستان شریعتی برگزار نمود.


Keywords