دانشگاه علوم پزشکی تهران

1392/02/05 | ایجاد کننده: 92

طرح جامع پيشگيري، تشخيص و درمان استئوپروز در کشور

پوكي استخوان EMRI يا استئوپروز شايعترين بيماري بافت استخواني ميباشد كه با كاهش تراكم استخوان و از دست رفتن كيفيت ريزساختار استخوان، منجر به افزايش خاصيت شكنندگي استخوان و در نتيجه افزايش خطر شكستگي ميشود. این بیماری قابل پيشگيري و درمان است؛ اما از آنجا که معمولاً تا زمان بروز شكستگي، علامت هشدار دهنده اي ندارد، در تعداد كمي از افراد در زمان مناسب تشخيص داده شده و درمان مي شود. شیوع استئوپروز در یکی از نواحی گردن فمور ، لگن یا مهره های L1-L4 در جنس مونث 5/4 درصد و در جنس مذکر 3/2 درصد و شیوع استئوپنی در این نواحی در جنس مونث40 درصد و در جنس مذکر 35/2% می باشد.

در كشورهاي در حال توسعه در مورد جايگاه اين بيماري شواهد كافي وجود ندارد. در اين راستا در ايران، پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشكي تهران (مرکز تحقیقات استئوپروز) با همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه هاي علوم پزشكي در سال 1380سعي نمود شيوع پوکي و ضعف استخوان و نيز وضعيت ويتامين D و شيوع کمبود آن را در 3 فاز برآورد نماید.

در فاز اول افراد از 5 استان (تهران، تبريز، بوشهر، مشهد و شيراز) وارد مطالعه گردیدند. فاز دوم در استانهای مازندران و یزد اجرا شد. در نهایت فاز سوم در دو شهر اراک و سنندج در حال اجرا می باشد.

نتایج در 2 فاز اول مطالعه نشان داد که درصد قابل توجهي از مردان و زنان کشور دچار پوکي و ضعف استخواني در مهره هاي کمر و استخوان ران هستند. درکل شدت پوکي و ضعف استخوان در مهره هاي کمر بيشتر از ران مشاهده شد. شيوع پوکي در گردن استخوان ران در سنين بالاتر به سرعت افزايش مي يابد بطوريکه در50 تا 60 سالگي به بيش از 7 درصد و در بالاي 60 سال به بيش از 25 درصد در افراد جامعه مي رسد.

در فاز سوم مطالعه، مراحل جمع آوری اطلاعات در 3 مرحله صورت گرفت که در مرحله اول پرسشگری توسط تیم های پرسشگری آموزش دیده تکمیل گردید. در مرحله دوم خونگیری در مکان های درنظر گرفته شده صورت پذیرفت.

مراحل اجرایی طرح در تهران

مراحلتهران
جلسه ی آموزشی برای افراد درگیر در مطالعه 22دی ماه 1389
شروع اجرای رسمی طرح در دو استاناول اسفند ماه 1389
نظارت حضوری در فیلداول اسفند ماه استان مرکزی ، 7 اسفند ماه استان کردستان
کارگاه آموزش ورود داده ها برای تکنسین های هر دو استان4 اردیبهشت ماه
جلسه ای برای شروع رسمی آزمایشات29 فروردین ماه
شروع رسمی آزمایشاتاول اردیبهشت ماه


تاریخ اتمام مراحل اجرایی در استان اراک
مراحلمرکزی
پرسشگری25 اسفند 89
خونگیری15 فروردین 90
تراکم سنجی استخوان28 فروردین 90
ورود اطلاعات در حال انجام ورود اطلاعات


تاریخ اتمام مراحل اجرایی در استان کردستان
مراحلسنندج
پرسشگری20 اسفند 89
خونگیری15 فروردین 90
تراکم سنجی استخوان10 خرداد
ورود اطلاعاتدر حال انجام ورود اطلاعات
کلمات کلیدی