دانشگاه علوم پزشکی تهران

1396/09/21 | ایجاد کننده: 92


تفکر شبکه ای :

با توجه به گستردگی علوم، پیچیدگی مسائل مرتبط با هر یک از رشته های تخصصی و نیز محدودیت منابع انسانی، مالی و زمانی ضروری است که محققین رشته های گوناگون در کنار هم به فعالیت بپردازند تا بتوانند بیشترین میزان کارآئی و کارآمدی را داشته باشند. اساساً تفکر حاکم بر شبکه های دانش و نیز شبکه های تحقیقاتی بر دو اصل :

1- تخصصی بودن به لحاظ هدف و مأموریت و نیز

2- ایجاد هم افزایی EMRI در توان تخصص های گوناگون مبتنی بر هدف واحد استوار است.

شبکه تحقیقات کشوری استئوپروز:

گذشته :

بر همین اساس بود که مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1381 با همکاری چند دانشگاه و مرکز تحقیقات مرتبط و نیز با هماهنگی مسئولین وزارت بهداشت در معاونت تحقیقات و فناوری و نیز مرکز مدیریت بیماریها اقدام به راه اندازی شبکه تحقیقاتی استئوپروز نمود.

اهم فعالیت های این شبکه در این مدت:


  • برگزاری جلسات متعدد و شش ماهه


  • گسترش شبکه و عضوگیری


  • برگزاری کنفرانس ها و سمینارها


  • برگزاری و اسم روز جهانی استئوپروز همه ساله


  • آموزشهای عمومی و تخصصی

حال :


  • افزایش تعداد اعضاء از 7 مرکز و دانشگاه به 21


  •  ایجاد دبیرخانه ثابت و دائمی


  • طرحهای در دست اجرا

آینده:


  • به رسمیت در آوردن شبکه ها


  •  تهیه و ارسال اساسنامه شبکه ها


  • گسترش آموزشهای عمومی و تخصصی از طریق شبکه


  • پیشنهاد برگزاری سمینارها و کنگره های مشترک


  • ادامه روند تدوین گایدلاین ها


  • گسترش و استاندارد سازی مراقبت های تخصصی :


  • گایدلاین ها

گسترش روند انتشار یافته های علمی و توسعه زیر ساختهای علمی از طریق انتشار منظم درمنابع معتبر


  •  انتشار مجله دیابت و لیپید به صورت دو زبانه


  • انتشار Online مجله انگلیسی به صورت Per article


  •  ارتقاء سایت مجله و راه اندازی سامانه ارسال مقالات به صورت Online Submission


  • تلاش در جهت نمایه شدن در نمایه های بین المللی دیگر نظیر Pubmed , ISI


  • تلاش جهت افزایش ظرفیت و توانمندی شبکه از طریق جلب مشارکت ها


  • انجمن استئوپروز ایران


کلمات کلیدی