دانشگاه علوم پزشکی تهران

1396/09/21 | ایجاد کننده: 92

شورای راهبردی شبکه استئوپروز

اعضای حقیقی

1. آقای دکتر لاریجانی (ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران)

2. آقای دکتر پژوهی (عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

3. آقای دکتر بهرامی(عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز)

4. آقای دکتر نخجوانی(عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

5.خانم دکتر اصفهانیان(عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

6. آقای دکتر ضیایی(عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)

7.آقای دکتر دباغ منش(عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

8.آقای دکتر حشمت(رئیس مرکز تحقیقات بیماری های مزمن و صعب العلاج پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران)

اعضای حقوقی9. آقای دکتر دیناروند (معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو)

10. آقای دکتر عمرانی(رئیس مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

11. آقای دکتر سید محمود طباطبایی (ریاست انجمن استئوپروز ایران)

12. خانم دکتر پاسالار(مسئول مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران)

13. آقای دکتر آخوندزاده(قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت)

14. خانم دکتر اعظم السادات موسوی(رئیس انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران)


 


کلمات کلیدی