دانشگاه علوم پزشکی تهران

92 8/1/2011 Download File

پوكي استخوان يا استئوپروز به كاهش توده استخواني، ضعيف و سست شدن بافت استخوان گفته مي‌شود. اين حالت سرانجام به شكستن استخوان منتهي خواهد شد. نماي ريز استخوان مثل كندوي عسل مي‌باشد كه داراي تيغه‌هايي ...