دانشگاه علوم پزشکی تهران

1390/04/07 | توسط: 92

نویسنده (ها) : دکتر اقبال طاهری

نوع: کتاب
شیوه پدیدآوری: تالیف
سال انتشار: -
ناشر: نشر ویستا

شرح: استئوپروز باعث می شود استخوانها شکننده و نرم شوند. هرچه استخوان حجم بیشتری از تراکم خود را از دست می دهد در خطر بالاتری برای شکستن قرار می گیرد. شایعترین محلهای شکستگی استئوپروتیک مچ دست، ستون فقرات کمری و لگن می باشند.

براساس آمار ارائه شده توسط IOF حدود 30 تا 50% خانمها و 15 تا 30% آقایان حداقل یک شکستگی ناشی از استئوپروز را در طول زندگی خود تجربه نموده و به واسطه آن به مراقبت دائمی پرستاری نیاز پیدا می کنند. از طرف دیگر شکستگی لگن با افزایش موربیدیتی مورتالیتی را بین 20 تا 40% در سال اول بعد از شکستگی افزایش داده و باعث می گردد که خطر شکستگی تا حداقل پنج سال بعد از این حادثه حداقل بالا بماند. از دست دادن کارایی و استقلال در میان نجات یافتگان تاثیر به سزایی را در کیفیت زندگی این گروه از بیماران که به برنامه های بازتوانیو مراقبت پرستاری دائمی نیاز دارند می گذارد.


کلمات کلیدی