دانشگاه علوم پزشکی تهران

1393/03/04 | Creator: 103

انجمن متخصصین غدد آمریکا، دکتر باقر لاریجانی را بعنوان همکار رسمی کالج متخصصین غدد معرفی نمود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد ومتابولیسم، دکتر باقر لاریجانی، رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران بعنوان همکار رسمی کالج متخصصین غدد (AACE) از سوی انجمن متخصصین غدد آمریکا برگزیده شدند.

در طی بیست و دومین مراسم سالانه انجمن متخصصین غدد آمریکا، در تاریخ 17 می 2014 در نوادای امریکا، این انجمن دکتر باقر لاریجانی را بعنوان همکار رسمی کالج متخصصین غدد معرفی کرد. در این مراسم تعدادی از متخصصین غدد از امریکا و سراسر دنیا در حضور اعضای کالج متخصصین غدد لوح دریافت کردند.

گفتنی ست دریافت این عنوان به نشانه دست یافتن به درجه بالای آموزشی و مهارتی مطابق با استانداردهای انجمن غدد امریکا می باشد.


Keywords