دانشگاه علوم پزشکی تهران

1392/02/22 | ایجاد کننده: 89

واحد زخم پای دیابتی:

زخم پا یکی از عوارض عمده و مزمن دیابت می باشد که به میزان 15-25 درصد در بین دیابتی ها شیوع دارد. واحد زخم پا تحت نظر پزشک فوق تخصص غدد و جراح عروق وپرستار آموزش ديده با ارائه جدیدترین روش ها به درمان زخم پای دیابتی می پردازد. در این واحدجهت دبريدمان زخم يك اتاق عمل سرپائي نيز طراحي شده است


کلمات کلیدی

emrc,emri