دانشگاه علوم پزشکی تهران

1392/02/22 | ایجاد کننده: 89

واحد آموزش :

هدف ما آنست كه بيمار ديابتي متخصص ديابت شود.بدون علم و آگاهي و ايجاد انگيزه در بيمار نمي توان موفق به كنترل ديابت شد.بيماري ديابت همواره با بيمار است و آموزش مراقبت از خود اصل و اساس كنترل ديابت است. واحد آموزش شامل دو بخش فردی و گروهی می باشد. تمام بیماران دیابتی برای آشنایی با بیماری خود و کنترل بیماری و همچنین زندگی با دیابت در واحد آموزش فردی حضور می یابند. بیماران همچنین از علائم هشدار دهنده بیماری و عوارض کوتاه مدت و بلند مدت دیابت به اجمال آگاهی پیدا می کنند. برای ارائه کیفیت بالاتر آموزش و همچنین نیازهای اجتماعی بیماران از آنها جهت شرکت در کارگاه¬های گروهی دعوت به عمل می¬آید و می توانند با ثبت نام در این دوره ها ضمن گرفتن آموزش با مشاور خود و یا بیماران دیگر تبادل نظر داشته باشند. 8كارگاه هاي آموزشي وسپس دوره هاي پيشرفته آموزشي برگزار ميشود كه شامل كليات ديابت،ورزش و ديابت،تغذيه در ديابت،مراقبت از پا در ديابت،مديريت استرس، ،غلبه بر مشكلات خود مراقبتي،داروهاي كنترل كننده ديابت و پايش قند خون است كه به وسيله اسلايد و فيلم و ياكار گروهي آموزش و داده مي شود..بيماران در مدت يكسال بايستي 15 ساعت آموزشي را بگذرانند. در واحدهای آموزش کتاب و کتابچه های آموزشی مختلفی وجود دارد که به بیماران ارائه می شود.


کلمات کلیدی

emrc,emri