دانشگاه علوم پزشکی تهران

1397/05/14 | ایجاد کننده: 103

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

با تعرفه دولتی و امکانات تخصصی ذیل آماده پذیرش بیمار می باشد:

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دیابت و بیماریهای متابولیک 1 خیابان کارگرشمالی- خیابان شهریور-چهارراه اول- جنب درب اورژانس مرکز قلب تلفن5-88338742 نوبت دهی: داخلی 110

فوق تخصص غدد متخصص روانپزشکی مشاوره تغذیه(رژیم درمانی ) فوق تخصص نفرولوژی متخصص داخلی مشاوره پرستاری فوق تخصص چشم (آنژیوگرافی چشم-لیزرچشم- OCT اپتومتری-) طب فیزیکی و توانبخشی(ویزیت- پدوگرافی- ABI) فوق تخصص قلب و عروق(نوارقلب- تست ورزش- اکوی قلب- هولتر نوار قلب و فشار) آزمایشگاه پاتوبیولوژی پانسمان زخم پای دیابتی فوق تخصص غدد اطفال سنجش تراکم استخوان (BMD) جراح متخصص عروق (جهت بررسی عروق اندام تحتانی بیماران دیابتی)پذیرش برای عموم با تعرفه دولتی آزاد می باشد.

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دیابت و بیماریهای متابولیک 2 خیابان انقلاب- نرسیده به میدان فردوسی– ابتدا خیابان استاد نجات الهی- پ4 تلفن: 9-88808005 نوبت دهی: داخلی 314

فوق تخصص غدد متخصص روانپزشکی مشاوره تغذیه (رژیم درمانی ) فوق تخصص نفرولوژی متخصص داخلی متخصص زنان متخصص اورولوژی مشاوره پرستاری فوق تخصص چشم (آنژیوگرافی چشم-لیزرچشم- OCT اپتومتری-) طب فیزیکی(نوار عصب و عضله- ماساژدرمانی- طراحی و ساخت کفش طبی- ABI ) فوق تخصص قلب و عروق (نوارقلب- تست ورزش- اکوی قلب- هولتر نوار قلب و فشار) آزمایشگاه پاتوبیولوژی پانسمان زخم پای دیابتی


 

روابط عمومی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دیابت2 وب سایت:emri.tums.ac.ir/dmclinic

کلمات کلیدی