Interio

کلینیک مجازی دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1390/10/19 | ایجاد کننده: Admin

نوع ورزشمیزان قند خونمقدار کربوهیدرات توصیه شده
ورزش سبک و کوتاه مدت(30 دقیقه و یا کمتر )
مانند پیاده روی یا دوچرخه سواری
کمتر از 100
بیشتر از 100
15-10 گرم،
نیازی به افزایش کربوهیدرات نیست
ورزش با شدت متوسط (بین 30تا60دقیقه )
مانند تنیس ،شنا ،دو
کمتر از 100،
بین 180-100
بین 300-180
45-30 گرم ،
15 گرم،
نیازی به افزایش کربوهیدرات نیست
ورزش با شدت متوسط(1ساعت یا بیشتر )
مانند فوتبال یا بسکتبال
کمتر از 100،
بین 180-100،
بین 300-180
45 گرم،
45-30گرم،
نیازی به افزایش کربوهیدرات نیست
                       
لازم به یاد آوری است که ورزش در شرایطی که قند خون بالای 200mg/dl باشد و کتون در ادرار دیده شود ممنوع است.


کلمات کلیدی

Empty