Interio

کلینیک مجازی دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1390/10/18 | ایجاد کننده: 36

معرفي كلينيك مجازي ديابت

بیماری EMRI دیابت یكی از مهم ترین بیماری های مزمن است كه درصد قابل توجهی از جمعیت هر كشور را مبتلا می سازد. این بیماری علاوه بر عوارض بسیار ناخوشایند و ناتوان كننده، هزینه های فراوانی را بر نظام سلامت و نیز بیماران تحمیل می نماید. از این رو در جهان برای مدیریت بهینه و مراقبت موثر دیابت و ایجاد شرایطی كه بیماران در روند بیماری شان مشاركت موثر داشته باشند از فناوری اطلاعات و ارتباطات و سامانه های الكترونیكی بهره گرفته شده و جهت ایجاد ارتباط ارتباط آسان بین بیماران و نظام سلامت و ارایه خدمات تشخیصی و درمانی نظام های ثبت بیماران دیابتی راه اندازی شده اند. در همین راستا مركز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران با مشاركت معاونت سلامت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی اقدام به طراحی و راه اندازی سامانه ملی كلینیك مجازی دیابت و نیز نظام ملی ثبت بیماران دیابتی در كشور نموده است. امیدواریم این سامانه با مشاركت بیماران و خانواده های انا و نیز همكاران ارایه دهنده خدمات مشاوره ای، مراقبتی و درمانی در نظام سلامت، افق های جدیدی در ارایه خدمات به بیماران در سراسر كشور فراهم نموده و به عنوان نوآوری در علوم پزشكی و عدالت در دسترسی و استفاده از این خدمات و اصلاح الگوی ارایه خدمات در این حوزه را فراهم نماید.

اعضا و همكاران


  • جناب آقاي دكتر ترابي
  • جناب آقاي دكتر لسان
  • جناب آقاي دكترمحمدرضا اميني
  • جناب آقاي بابك محمود زاده ( مشاوره فني سايت )
  • جناب آقای دکتر محسن خوش نیت نیکو
  • جناب آقاي دكتر مهاجري تهراني
  • جناب آقای دکتر ساسان شرقی
  • سرکارخانم مریم پیمانی
  • سركار خانم زهرا خضرايي
  • سرکارخانم مریم اعلا
  • سرکارخانم سرمه رئیس زاده
  • سرکارخانم مهناز سنجری

 کلمات کلیدی