دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1392/03/11 | Creator: 53

مجری طرح: دكتر محمد پژوهي،دكتر محمد رضا مهاجري، دكتر فريبا محسني،دكترزهره حميدي، دكتر گيتا شفيعي،دكتر شيمارضائيان

حوزه تخصصی:

شروع طرح : : -

خاتمه طرح : : -

مقاله: ندارد
لینک مقاله: ندارد
پایان نامه: ندارد
گرانت: ندارد
بین المللی: خیر
چند مرکزی: خیر
همکاران طرح: دكتر محمد پژوهي،دكتر محمد رضا مهاجري، دكتر فريبا محسني،دكترزهره حميدي، دكتر گيتا شفيعي،دكتر شيمارضائيان
شرح: