Interio

مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1396/01/24 | ایجاد کننده: Admin

پیام جناب آقای دکتر احمدرضا سروش، رئيس مركز تحقيقات چاقي و عادات غذايي

چاقي امروزه بعنوان يک بيماري مزمن شناخته شده و شیوع آن با سرعت بالايي رو به افزايش می باشد. این بیماری عامل خطر بسياري از بيماريها مانند ديابت، اختلالات چربي خون، بيماري کبدي و بيماريهاي قلبي نیز می باشد. مطالعات متعددی بصورت جداگانه و در مراکز مختلف به بررسی اثر درمانهاي مختلف تغذيه اي، مداخلات ورزشي و روان درماني بر این بیماری پرداخته اند. با EMRI توجه به اثر تجمعي عوامل مختلف مانند عادات غذايي غلط، کم تحرک بودن و عوامل روحي رواني و در نتیجه اختلال خوردن افراطي بر بروز چاقی، در کلينيک کاهش وزن پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم، بر آن شديم تا با يک کار گروهي پس از ارزيابي اوليه بیمار از نظر عامل اصلی ايجاد چاقي و اندازه گيري شاخصهاي چاقي و آناليز ترکيبات بدن، ارزيابي تغذيه اي، ورزشي و روانشناسي سلامت و در صورت نياز انجام مشاوره هاي تخصصي و فوق تخصصي غدد، قلب، گوارش و ... بهترين شيوه درمان را براي بيماران مبتلا به اضافه وزن و چاقي فراهم آوريم.

سپس با استفاده از آخرین فناوری اطلاعات و ارتباطات و سامانه های الكترونیكی کوشیدیم تا با ایجاد یک سامانه اینترنتی نه تنها موجبات تسهیل دسترسی بیماران به آخرین اطلاعات درباره این بیماری، عوارض و روشهای درمان آن را فراهم آوریم بلکه با ایجاد شرایطی به تدریج امکان ایجاد نظام ثبت بیماران چاق و ارائه خدمات مشاوره ای، مراقبتی و درمانی را در آینده ای نه چندان دور بوجود آورده و بدین ترتیب عدالت در دسترسی و استفاده از این خدمات و اصلاح الگوی ارایه خدمات در این حوزه را فراهم نماییم.

دکتر احمد رضا سروش رئيس مركز تحقيقات چاقي و عادات غذايي


کلمات کلیدی

Empty