Interio

مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1394/06/17 | ایجاد کننده: 64

دکتر سمیه معتمد و دکتر مونا طلسچیان، دستیاران تخصصی (رشته بیماری های داخلی) بیمارستان شریعتی تحت نظر ‏دکتر شیرین حسنی رنجبر، معاون پژو هشی مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم ‏دانشگاه، از پایان نامه های خود با عناوین «بررسی ارتباط سطوح آهن و هورمون های تیروئیدی در زنان باردار در ‏بیمارستان آرش» و «بررسی ارتباط واریانت ژن سی دی 11 سی با بیماری چاقی در یک جمعیت منتخب ایرانی» دفاع ‏کردند‎.EMRI EMRI
 

 به همین منظور دکتر شیرین حسنی رنجبر، فوق تخصص غدد درون ریز و معاون پژو هشی مرکز تحقیقات چاقی و ‏عادات غذایی پژوهشگاه در گفت و گو با واحد روابط عمومی به توضیح نتایج مهم این پایان نامه ها پرداخت‎. ‎

دکتر حسنی رنجبر در خصوص اهدف انتخاب و مطالعه موضوع «بررسی ارتباط سطوح آهن و هورمون های ‏تیروئیدی در زنان باردار در بیمارستان آرش» گفت: در نظر داشتن وقوع اختلال عملکرد تیروئید همزمان با وقوع کم ‏خونی فقرآهن و درمان آن به عنوان یکی از اهداف کاهش میزان مرگ و میر مادر و جنین است، هدف از این مطالعه ‏ارزیابی رابطه بین وقوع کم خونی فقر آهن و اختلالات عملکرد تیروئیدی در زنان باردار بوده است‎. ‎

دکتر حسنی با اشاره به روش کار در این تحقیق اظهار کرد: در یک مطالعه مقطعی بین ژانویه تا دسامبر 2011 تعداد ‏‏480 زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان آرش جهت اولین ویزیت معمول بارداری پس از اخذ رضایت آگاهانه وارد ‏مطالعه شدند. نمونه خون جهت انجام آزمایش های لازم نمونه ادرار جهت اندازه گیری ید ادراری 24 ساعته گرفته ‏شد. اطلاعات بدست آمده، آنالیز شده و ارتباط بین فقر آهن و تغییرات تست های تیروئیدی بررسی گردید‎. ‎

این دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران که استاد راهنمایی این پایان نامه را به عهده داشت، درباره نتایج حاصل از این ‏تحقیق گفت: از بین بیماران مورد مطالعه با میانگین سنی 27 سال، حدود 70 درصد افراد دارای تیروئید نرمال ، ‏‎18 ‎درصد دارای هیپوتیروئیدی تحت بالینی، 11 درصد دارای هیپوتیروئیدی بودند‎. ‎

وی افزود: طبق روال اولین ویزیت بارداری باید در سه ماهه اول انجام شود ولی متاسفانه نتایج این تحقیق نشان داد ‏زنان باردار برای غربالگری بیماری ها در سه ماه آخر بارداری به پزشک مراجعه می کنند و این موضوع بسی تعجب ‏دارد‎. ‎

دکتر حسنی ‏ در مورد موضوع دومین پایان نامه ای که راهنمایی آن را برعهده گرفته بود، خاطر نشان کرد: پایان نامه دکتر ‏طلسچیان با موضوع « بررسی ارتباط واریانت ژن سی دی 11 سی با بیماری چاقی در یک جمعیت منتخب چاقی»یک ‏مطالعه مورد‎ – ‎شاهدی بود که در آن 247 نفر وارد مطالعه شدند که در این میان ‏‎145 ‎نفر مبتلا به چاقی و 102 نفر فرد ‏سالم غیر چاق بودند‎. ‎

معاون پژوهشی ‏ مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی پژوهشگاه به توضیح این تحقیق پرداخت و گفت: فراوانی ژنوتیپ های گوناگون ‏پلی مورفیسم در افراد چاق و غیر چاق بسیار جالب بود به طوری که ژنوتیپ موتانت در هیچ یک از گروه ها مشاهده ‏نشد. از لحاظ ارتباط بین الگوی ژنوتیپی پلی مورفیسم، ژن سی دی 11 سی در افراد مبتلا به چاقی با سایر شاخص های ‏پایه بیماران، رابطه معنی داری بین الگوهای ژنوتیپی پلی مورفیسم فوق با مشخصات دموگرافیک ، نمایه توده بدنی، ‏عوامل خطر زمینه ای و همچنین سطح مارکرهای آزمایشگاهی بیماران مبتلا به چاقی یافت نشد‎.‎