Interio

مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1396/12/06 | ایجاد کننده: 64

فعالیت های کلینیک بیماریهای گوارش و کبد مرکز چاقی:چاقی با بسیاری از بیماری های گوارشی مانند بیماری های کیسه صفرا و کبد چرب غیر الکلی ارتباط دارد که اهمیت توجه به این بیماری ها را در مبتلایان به چاقی نشان می دهد.در بخش درمان مراجعه کنندگان به درمانگاه چاقی در موارد زیر به بخش گوارش ارجاع می گردند تا از نظر سیستم گوارش مورد بررسی قرار گیرند:

1. در صورت وجود شکایت های گوارشی در بدو ورود به این مجموعه جهت استفاده از خدمات درمان چاقی

2. در صورت وجود عوارض گوارشی چاقی از جمله کبد چرب

3. جهت غربالگری سرطان روده بزرگ یا معده در افرادی که در معرض خطر قرار دارند.

4. در مواردی که دارو درمانی به تنهایی در درمان چاقی موثر نیست و بیمار کاندید اعمال جراحی برای چاقی می باشد (جهت گذاشتن بالون یا در موارد خاص و تحقیقاتی جهت تزریق بعضی از داروها درمعده)

5. قبل از انجام اعمال جراحی چاقی، برای ارزیابی وضعیت سلامتی معده

6. بعد از انجام اعمال جراحی چاقی، جهت بررسی عوارض جراحیهمکاران این گروه عبارتند از :