دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1396/09/12 | Creator: 86

رخدادهای علمی پیش رو

عنوانتاریخ برگزاریوبسایت کنفرانس
سومین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی ۵ و ۶ اردیبهشت ماه ۹۷ http://pps3.shirazu.ac.ir/
هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران ۱۳ لغایت ۱۵ دی ماه سال ۹۶ http://www.icb7.ir/fa/
اولین کنگره بین المللی زیست پزشکی (ICB 2017) ۲۷ الی ۳۰ آذر ۹۶ http://www.icb2017.com/fa/
بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران ۲۹، ۳۰ و ۳۱ مرداد ماه ۹۶ http://physchem20.araku.ac.ir/
ششمین همایش بیوانفورماتیک ایران ۲۳ الی ۲۵ آذر ۹۵https://icb6.ut.ac.ir/
کارگاه مهندسی پروتئین در سیستم های پروکاریوتی۴ الی ۶ آبان ۹۵http://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=218
نوزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران۲۳ الی ۲۵ شهریور ۹۵http://conf.isc.gov.ir/chfe95
برگزاری کارگاه آشنایی با مدلسازی مولکولی توسط گروه مدلسازی و شبیه سازی مولکولی اردیبهشت ۹۵http://emri.tums.ac.ir/pages/mainPage.asp?I=S23M5P2C1
دومین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی۸ و ۹ اردیبهشت ۹۵http://ui.cnf.ir/pps/fa
هجدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران۱۵ الی ۱۸ اسفند ۹۴http://physchem18.kntu.ac.ir

 

جهت کسب اطلاعات در مورد عنوان مورد نظر به وبسایت مربوطه مراجه فرمائید.

Keywords