دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1394/11/25 | ایجاد کننده: 86
نام و نام خانوادگی درجه علمی رشته تحصیلی نوع فعالیت
الهه کاشانی امیندانشجوی دکترای تخصصی پژوهشیمدلسازی مولکولیدانشجوی تمام وقت
فرناز بناکاردکتری تخصصیتکوین جانوریپژوهشگر
مریم چینی سازدکتری تخصصیبیوشیمیپژوهشگر
ژولیا علیزاده رهرویکارشناسی ارشدشیمی فیزیکپژوهشگر

کلمات کلیدی

همکاران ثابت