دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1394/12/03 | ایجاد کننده: 121
نام و نام خانوادگی درجه علمی رشته تحصیلی
فریده بدلخانی خمسه دانشجوی دکتری تخصصی شیمی فیزیک
سپیده حقیقی پوده دانشجوی دکتری تخصصی بیوشیمی
طاهره خاقانی میلانی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی-بیوفیزیک
داوود خدابخشی جوینانی دانشجوی دکتری عمومی داروسازی
نغمه سعادتی اسکندری دانشجوی دکتری تخصصی بیوشیمی
سمانه سماعی داریان کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی-بیوفیزیک
صا‌ئمه عسگری دکتری تخصصی بیوشیمی

جهت مشاهده رزومه اعضا برروی نام و نام خانوادگی مربوطه کلیک کنید.
 
کلمات کلیدی

همکاران فعلی