دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1393/09/27 | ایجاد کننده: 86


7 دی ماه 93 برگزاری ششمین جلسه آموزشی گروه مدلسازی و کارگاه آموزش نرم افزار EndNote


 

ششمین جلسه از جلسات آموزشی گروه مدلسازی جلسه از ساعت 9 الی 11 در سالن استاد باستان حق پژوهشگاه غدد و متابولیسم برگزار خواهد شد.


در این جلسه موضوعات ذیل مطرح خواهد شد:
1. سمیناری با عنوان " ارائه نتایج اولیه درباره شبیه سازی برهمکنش لیگاندهای مختلف با میوگلوبین در جهت پایدارسازی پروتئین " ارائه خواهد شد.
2. مروری بر مقالات مدلسازی و شبیه سازی ارائه شده در "کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی، از پایه تا کاربردهای پزشکی و صنعتی" خواهیم داشت.


ارائه دهنده هر دو عنوان خانم ژولیا علیزاده رهروی می باشند.کارگاه " آموزش نرم افزار EndNote و کاربردهای آن در نگارش علمی" در همین روز از ساعت 13 الی 15 در سالن استاد باستان حق برگزار خواهد شد.


علاقمندان می توانند برای ثبت نام اسامی خود را به آدرس e.kashani.a@gmail.com ارسال نمایند.