دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1393/06/22 | ایجاد کننده: 86


تاریخ برگزاریموضوع های مطرح شدهاطلاعات بیشتر
25 اردیبهشت 1392"اولین سمپوزیوم چاپ زیستی"
"بافت آدیپوز و چاقی"
اینجا را کلیک کنید
14 اردیبهشت 1393"شبیه سازی واتابی پروتئین"اینجا را کلیک کنید
28 اردیبهشت 1393" آشنایی با لینکداین"
" اصول کشت سلول"
اینجا را کلیک کنید
11 خرداد 1393"روش مدلسازی مولکولی در طراحی پروتئین های پایدار"
"ارائه نتایج اولیه شبیه سازی توانایی آمیلوئیدی شدن آمیلین درگونه های مختلف"
اینجا را کلیک کنید
25 خرداد 1393" اثرات عصاره هیدروالکلی چای سبز روی مراحل اولیه چاقی بر روی موش های نژاد NMRI"
" آمیلوییدوزیس در افراد دیابتی"
اینجا را کلیک کنید
19 مرداد ماه 1393" Sweet taste receptors: a brief review"اینجا را کلیک کنید

کلمات کلیدی

جلسات آموزشی