دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1395/02/12 | Creator: 86

گروه مدلسازی و شبیه سازی مولکولی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم برگزار خواهد شد.

گروه مدلسازی و شبیه سازی در نظر دارد کارگاه ِآشنایی با مدلسازی مولکولی را در روزهای ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه ۹۵ برگزار نماید. جهت اطلاع از زمانبندی ارائه مباحث و کسب اطلاعات بیشتر لطفا به پوستر کارگاه مراجعه نمائید.
Source:

Author: