Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1397/10/03 | Creator: 130

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز میزبان کنفرانس علمی تازه های مدیریت پای دیابتی شد.

تیم تخصصی گروه پای دیابتی پژوهشگاه کنفرانس علمی تازه های مدیریت پای دیابتی ویژه پزشکان و پرستاران را با میزبانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در محل بیمارستان گلستان اهواز 28 و 29 آذرماه برگزار کرد.

این رویداد علمی با هدف فراهم آوردن دانش تخصصی نظری و مهارت ‌های بالینی لازم برای ارزیابی فرد مبتلا به‌ پای دیابتی و طرح‌ریزی برنامه مراقبتی برای این گروه از بیماران با تأکید بر کار گروهی و ارجاع به‌موقع به متخصص مربوطه با حضور پزشکان و پرستاران حوزه دیابت استان خوزستان برگزار شد.

در این کارگاه روش‌های غربالگری پای دیابتی و شناسایی انواع زخم پای دیابتی در محیط عملی، راهکارهای کنترل و مدیریت پای دیابتی و به‌کارگیری صحیح آن‌ها در محیط عملی و راهکارهای آموزش و بازتوانی پای دیابتی و به‌کارگیری صحیح آن‌ها در محیط عملی ارائه شد.

همچنین، افراد شرکت‌کننده در این کنفرانس ضمن آشنایی بادانش نظری، اپیدمیولوژی پای دیابتی و نظام درمانی- مراقبتی در پای دیابتی با روش‌های غربالگری پای دیابتی و شناسایی انواع زخم پای دیابتی و همچنین ارائه راهکارهای کنترل و مدیریت مشکلات مربوط به‌پای دیابتی به‌منظور ارائه بهترین مراقبت پرستاری از پای دیابتی آشنا شدند.