Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1397/07/01 | Creator: 130

دکتر باقر لاریجانی رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در حکمی دکتر محمود بیگلر را به سمت معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع پژوهشگاه منصوب و از خدمات دکتر کامبیزمرادزاده قدردانی کرد.

با حکمی از سوی دکتر باقر لاریجانی رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دکتر بیگلر به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع پژوهشگاه منصوب شد.

لازم به ذکر است پیش از این دکتر کامبیز مرادزاده در این مسئولیت مشغول به فعالیت بود.