Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1397/01/27 | Creator: 130

ضوابط و شرایط اولین فراخوان مشترک طرح های تحقیقاتی بین پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم و پژوهشگاه دانش های بنیادین اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، پیرو تفاهم نامه پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم و پژوهشگاه دانش های بنیادین، اولین فراخوان مشترک طرح تحقیقاتی به شرح ذیل اعلام شد. بدین وسیله از کلیه اساتید و پژوهشگران گرامی دعوت می گردد طرحهای تحقیقاتی پیشنهادی خود را مطابق ضوابط اعلام شده حداکثر تا پایان اردیبهشت 97 به آدرسی که در ذیل فراخوان تعیین شده است ارسال فرمایند.

حوزه های اولویت دار:


  •  مطالعات عصب شناختی و رفتاری در حوزه های دیابت
  •  اختلالات متابولیک و بیماریهای مرتبط

شرایط پذیرش طرحهای تحقیقاتی:


  • به منظور توسعه همکاریهای مشترک، ضروری است اساتید و پژوهشگران هر دو پژوهشگاه به عنوان همکار در طرحهای تحقیقاتی مشارکت داشته باشند.
  • طرحهای تحقیقاتی باید در شورای پژوهشی هر دو پژوهشگاه به تصویب برسند.
  • برای هر طرح تحقیقاتی پس از تصویب، یک ناظر از هر یک از پژوهشگاهها در نظر گرفته خواهد شد.
  • طرحهای تحقیقاتی که همکاری مراکز معتبر بین المللی را جلب نمایند در اولویت قرار خواهند داشت.

نحوه تخصیص اعتبار پژوهشی:


  • طرح ها به صورت مشترک از سوی دو پژوهشگاه تأمین اعتبار خواهند شد.
  • طرح هایی که حامی مالی دیگری غیر از دو پژوهشگاه نیز داشته باشند در اولویت قرار خواهند داشت.
  • طرح هایی که همسو با اولویتهای پژوهشی دو پژوهشگاه باشند در اولویت حمایت قرار خواهند گرفت.

طرح های تحقیقاتی منتخب علاوه بر حمایت مالی از مزایای دیگری از جمله موارد زیر نیز بهره مند خواهند شد:


  • امکان استفاده از آزمایشگاهها و محیطهای بالینی موجود در دو پژوهشگاه
  • امکان بهره مندی از بیوبانک و بانک داده های موجود در دو پژوهشگاه
  • امکان بهره مندی از بستر کوهورتها و مطالعات ملی در حال اجرا در دو پژوهشگاه

آدرس ثبت و ارسال طرحهای تحقیقاتی: emri.tums.ac.ir (ورود به سامانه پژوهشیار)

آدرس مکاتبه جهت کسب اطلاعات بیشتر: atapoura@gmail.com (دکتر عطااله پورعباسی)