Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1396/10/21 | Creator: 130

سمینار جامع مدیریت دیابت با هدف ارتقاء سطح علمی پزشکان عمومی در زمینه بیماری دیابت به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم- سمینار جامع مدیریت دیابت که به همت مرکز تحقیقات دیابت و واحد مدیریت آموزش پژوهشگاه از روز شنبه 2 دی ماه سال جاری آغاز شد و به مدت 20 روز ادامه داشت، امروز 21 دی ماه سال جاری به کارخود پایان داد.

در این رخداد علمی مباني و راهبردهاي پيشگيري، تشخيص و درمان ديابت توسط 17 سخنران برجسته کشور در حوزه بیماری دیابت به شرکت کنندگان آموزش داده شد.

آموزش پيشگيري و تشخيص و درمان ديابت نوع یک و دو، عوارض حاد و مزمن دیابت، عوارض بیماری دیابت در گروهاي خاص بيماران و نحوه مدیریت دیابت در موقعيت هاي ويژه از اصلی ترین مفاهیم مطرح شده در این دوره آموزشی بودند.

لازم به توضیح است، شرکت کنندگان در این دوره پس از شرکت در پیش آزمون، مباحث تئوری و عملی را با استفاده از سخنرانی های علمی داخل بخشي و بين رشته ای ، بحث های گروهی ، معرفی کیس، استفاده از ایفای نقش آموختند.