Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1396/07/29 | Creator: 130

با هدف آشنایی محققین و کارشناسان تولید کننده فراورده های سلول درمانی با اصول اولیه تولید سلول با درجه بالینی طبق ضوابط GMP ، مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی کارگاه تولید فراورده های سلولی با اصول GMP برای کاربرد بالینی را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم- این کارگاه با هدف آشنایی محققان با روند تجاری سازی فراورده های سلولی از آزمایشگاه تا بالین بیمار با تاکید بر ضوابط و قوانین موجود در کشور و همچنین آشنایی با نحوه انتخاب مواد افزودنی و تجهیزات مناسب برای تولید فراورده های سلولی با درجه کاربرد بالینی و منطبق با اصول GMP صبح روز چهارشنبه 16 مهرماه 1396 برگزار شد.

همچنین، در این کارگاه استانداردها و الزامات فضای مناسب تولید بر اساس GMP نیز معرفی شدند.