Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1396/07/24 | Creator: 130

اولین جلسه کنفرانس ادواری روند تکاملی تولید فرآورده های بیولوژیک با تمرکز بر سه حیطه ی شناختی، نگرشی و روانی حرکتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم- اولین جلسه کنفرانس ادواری روند تکاملی تولید فرآورده های بیولوژیک صبح امروز 24 مهرماه سال جاری در محل مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی برگزار شد.

در این جلسه مبانی مدیریت کیفیت و اصول کار بهینه در محیط آزمایشگاهی (GLP)،فرایند تولید (GMP) و مصرف بالینی فراورده ها (GCP) به فراگیران حاضر ارائه شد.

همچنین، مقرر است در ادامه این سلسله کنفرانس های ادواری اصول تولید فرآورده های بیولوژیک برای کاربرد بالینی، اصول کشت سلول های جانوری ، مطالعات پیش بالینی سلول درمانی، اصول کارآزمایی بالینی در مطالعات زیست پزشکی و همچتین اصول ایمنی زیستی و اصول طراحی مطالعات تجربی در علوم زیستی به شرکت کنندگان آموزش داده شود.