Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1396/05/26 | Creator: 130

مراسم دفاع پایان نامه جهت اخذ درجه دكتراي فوق تخصصي غدد درون‌ريز و متابوليسم بزرگسالان صبح امروز، 25 مرداد ماه سال 1396 در محل سالن کنفرانس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم غددو متابولیسم- دکتر سید محمود سجادی جزی، دکتر سارا قربانپور و دکتر ایمانه سادات موسوی فخر از پایان نامه های خود جهت اخذ مدرک فوق تخصصی غدد درون ریز در سالن استاد دکتر باستان حق پژوهشگاه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، دکتر سجادی به دفاع از پایان نامه خود با موضوع " بررسی شیوع پرکاری تیرویید بالینی در جمعیت ایرانی ساکن کشور ایران در سطح ملی و استانی در سالهای 93-92" با راهنمایی دکتر باقر لاریجانی،دکتر فرشاد فرزاد فر و مشاوره دکتر حمیدرضا آقایی میبدی پرداخت.

در ادامه، دکتر قربانپور نیز از پایان نامه خود با موضوع " بررسی میزان مصرف و کمبود هورمون رشد در کشور ایران بر اساس نسخ درمانی، در سطح ملی و استانی در سالهای 93-92 " تحت راهنمایی دکتر باقر لاریجانی و دکتر فرشاد فرزادفر و مشاوره دکتر سید محسن خوش نیت نیکو پرداخت.

در بخش پایانی این جلسه، همجنین دکتر موسوی دیگر دانشجوی دوره فوق تخصصی غدد پژوهشگاه نیز از پایان نامه تخصصی خود با عنوان "بررسی شیوع بیماری آدیسون در جمعیت ایرانی ساکن کشور ایران در سطح ملی و استانی در سالهای 93- 92" دفاع کرد. دکتر باقر لاریجانی و دکتر فرشاد فرزادفر در سمت اساتید راهنما و دکتر ساسان عباسی شرقی نیز در سمت استاد مشاور ایشان را در انجام این پایان نامه یاری رساندند.
 

خبر: حاجی پور

عکس: کمازانی