Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1396/03/23 | Creator: 130

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم میزبان جلسات هفتگی ارائه موارد اخلاق پزشکی دانشگاه می باشد.

بدین وسیله به استحضار می رساند جلسه ارائه موارد اخلاق پزشکی یکشنبه مورخ ۲۱ خرداد ماه از ساعت ۱۳.۰۰ تا ۱۴:۳۰ در سالن استاد باستان حق پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در بیمارستان شریعتی با ارائه سر کار خانم دکتر مهشاد نورورزی برگزار می گردد.

توضیح اینکه، برنامه فوق دارای امتیاز فرهنگی برای اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می باشد.