Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1396/03/07 | Creator: 130

طی احکام جداگانه ای از سوی رئیس پژوهشگاه تعدادی از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه و دانشگاه به سمت های جدید منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دکتر باقر لاریجانی، رئیس پژوهشگاه ، طی احکام جداگانه ای 18 نفر از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه و دانشگاه را به سمت های مختلف در پژوهشگاه منصوب کرد.

در بخش آغازین این احکام انتصاب آمده است:

"........ جمهوری اسلامی ایران درسال های اخیر پیشرفت های شگرفی را در عرصه تولید علم داشته و در این زمینه به دستاوردهای چشمگیری نایل آمده است. کسب جایگاه شانزدهم در تولید علم در جهان، تولید ده ها داروی بیوتکنولوژیک، دست یابی به فناوری های نوین تشخیصی و درمانی مانند سلول درمانی و ... از جمله این دستاوردها است. به دنبال کسب چنین جایگاهی، دانشگاه¬ها و مراکز تحقیقاتی مأموریت های نوینی خواهند یافت تا گام های بلندتری در راستای ارتقای این جایگاه در سطح جهانی برداشته و در جهت تحقق چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران همتی مضاعف به کار گیرند.

مایه افتخار است که پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران به واسطه توفیقات و تلاش ارزشمند اساتید و سایر همکاران، به عنوان اولین پژوهشگاه در حوزه علوم پزشکی، نقشی به سزا در اعتلای دانش پزشکی در سطح منطقه ای و جهانی داشته است. این پژوهشگاه با بهره مندی از اساتید برجسته در حوزه علوم غدد و متابولیسم، فعالیت های گسترده ای در حیطه آموزش های تخصصی و فوق تخصصی نیز دارد که تربیت تعداد قابل توجهی از متخصصان بالینی و پژوهشی در سال های اخیر از جمله دستاوردهای پژوهشگاه در این عرصه است."

احکام ها انتصابات به شرح ذیل است:
  • دکتر محمد پژوهی به سمت مشاور رئیس پژوهشگاه و بخش غدد
  • دکتر افشین استوار به سمت سرپرست مرکز تحقیقات استئوپروز پژوهشگاه
  • دکتر اکبر سلطانی به سمت رئیس مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد پژوهشگاه
  • دکتر اکبر سلطانی به سمت قائم مقام رئیس بخش طبی 2 (غدد)
  • دکتر بابک ارجمند به سمت رئیس مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی پژوهشگاه
  • دکتر سید حمیدرضا آقایان به سمت معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی بازساختی پژوهشگاه
  • دکتر شکوفه نیک فر به سمت قائم مقام رئیس مرکز تحقیقات پزشکی شخصی پژوهشگاه
  • دکتر ماندانا حسن زاد به سمت سرپرست معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی شخصی پژوهشگاه
  • دکتر بابک ارجمند به سمت سرپرست معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات متابولومیک و ژنومیک پژوهشگاه
  • دکتر ندا مهرداد با حفظ سمت به عنوان مسئول هماهنگی و پی گیری امور مرکز تحقیقات استئوپروز
  • دکتر مهسا محمدآملی به سمت معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک پژوهشگاه
  • دکتر عطااله پورعباسی به سمت مسئول راه اندازی مرکز ایده پروری و نوآوری پژوهشگاه
  • دکتر عطااله پورعباسی به سمت مدیر برنامه های آموزشی و دبیر شورای آموزش پژوهشگاه
  • دکتر عذرا طباطبایی به سمت مشاور اجرایی رئیس پژوهشگاه
  • دکتر سیدمحسن خوش نیت نیکو به سمت قائم مقام رئیس شورای آموزش پژوهشگاه
  • دکتر محمدرضا مهاجری تهرانی به سمت قائم مقام ریاست پژوهشگاه در راه اندازی بخش پای دیابتی
  • دکتر امیرحسین تکیان به سمت مشاور رئیس پژوهشگاه در امور بین الملل
  • و دکتر مهناز سنجری به سمت مدیر اجرایی پروژه آکادمی دیابت پژوهشگاه