Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1391/11/29 | ایجاد کننده: 59

كدهاي مصوب كميته كشوري اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشكي

در پژوهشهاي علوم پزشكي

كدهاي عمومي (1379):

شامل 26 اصل مي باشد كه در آن اصول کلی اخلاقی که در تمام پژوهشهای علوم پزشکی باید مورد رعایت قرار کیرند بیان گردیده است.

كدهاي اختصاصي (1384):

تدوين راهنماي تخصصي ملي اخلاق در پژوهش با پيشنهاد طرحي تحقيقاتي از سال 1383توسط مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز گرديد كه تدوين اوليه و اصلاحات لازم طي چند مرحله نظرخواهي‌ از صاحبنظران صورت گرفته است. راهنماهاي تخصصي پس از تأييد شوراي سياستگذاري وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، توسط مقام وزارت به دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي ابلاغ گرديده است.

عناوين راهنماي تخصصي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشكي كشور


  •  كارآزمايي هاي باليني (Ethical Guidelines on Clinical Trials)


  • تحقیقات ژنتیک (Ethical Guidelines on Genetic Research)


  • تحقیقات بر روی گروه های خاص (زنان باردار، کودکان، سالمندان، بیماران روانی، عقب‌ماندگان ذهني، بيماران اورژانس، بيماران مبتلا به ايدز، و زندانیان) (Ethical Guidelines on Research on Minors)


  • تحقیقات بر روی گامتهای انسانی ، رویان و جنین و اهداي آنها (Ethical Guidelines on Gamete and Embryo research)


  • پیوند اعضا و بافت (Ethical Guidelines on Transplantation Research)


  • تحقیقات بر روی حيوانات (Ethical Guidelines on Animal Research)
کلمات کلیدی