Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1397/07/29 | ایجاد کننده: 36
گاهنامه شماره 20: مصادیق فعالیت های دانش بنیان

گاهنامه مرکز


  • گاهنامه شماره 1: معرفی مراکز نوآوری
  •  گاهنامه شماره 2: معرفی مرکز ایده پروری و نوآوری
  •  گاهنامه شماره 3:آشنایی با طرح کسب و کار
  •  گاهنامه شماره 4:شرکت های دانش بنیان
  •  گاهنامه شماره 5: پاسخ به 7 سوال رایج در مورد شرکت های دانش بنیان
  •  گاهنامه شماره 6: سرمایه خطرپذیر
  •  گاهنامه شماره 7:مالکیت معنوی
  •  گاهنامه شماره 8: تبت اختراعات
  •  گاهنامه شماره 9:مالکیت معنوی در ایران
  •  گاهنامه شماره 10: حمایت از شرکت های دانش بنیان
  •  گاهنامه شماره 11:حمایت از شرکت های دانش بنیان
  •  گاهنامه شماره 12: معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری
  •  گاهنامه شماره 13: تشهیلات صندوق نو آوری و شکوفایی ریاست جمهوری
  • گاهنامه شماره 14: شرایط استفاده از تسهیلات استقرار دفاتر شرکت های دانش بنیان در اماکن مسکونی سطح شهر تهران
  •  گاهنامه شماره 15: معرفی یک صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر- صندوق توسعه تکنولوژی کشور
  •  گاهنامه شماره 16: استارت آپ ویکند
  •  گاهنامه شماره 17: چند نکته مهم برای یک کارآفرین
  •  گاهنامه شماره 20: مصادیق فعالیت های دانش بنیان در آیین نامه های ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی
  •  گاهنامه شماره 21: مراحل مختلف ایجاد و رشد یک استارت آپ
  •  گاهنامه شماره 22: تفاوت دانشگاه با پارک ها و مراکز علم و فن آوری


کلمات کلیدی