Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1392/03/22 | ایجاد کننده: 36

انتشارات روز نوآوری


  •  سال 1390

انشار نوآوری های پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در کتاب نوآوری در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران . سال 1390


  • سال 1391

درج عنوان پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در کتاب اولین ها -دانشگاه علوم پزشکی تهران . سال 1391
کلمات کلیدی