Interio

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

قطب علمی منتخب کشور، همکار سازمان بهداشت جهانی در پژوهش، آموزش، و مدیریت استئوپروز و دیابت
نقشه سایت   En   Fa

1396/09/11 | Creator: 130

نوع همایش: کارگاه

محل برگزاری: خیابان کارگر شمالی، خیابان نوزدهم، پلاک 111، مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی
تاریخ آغاز: 1396/09/20
تاریخ خاتمه: 1396/11/01

توضیح:

اهداف اختصاصی اجرای برنامه :اهداف ویژه در حیطه ی شناختی
  •  آشنایی فراگیران با مبانی مدیریت کیفیت
  •  آشنایی فراگیران با اصول کار بهینه در محیط آزمایشگاهی (GLP)،فرایند تولید (GMP) و مصرف بالینی فراورده ها (GCP)
  •  آشنایی فراگیران با اصول تولید فرآورده های بیولوژیکبرای کاربرد بالینی
  •  آشنایی فراگیران با اصول کشت سلول های جانوری
  •  آشنایی فراگیران با مطالعات پیش بالینی سلول درمانی
  •  آشنایی فراگیران با اصول کارآزمایی بالینی در مطالعات زیست پزشکی
  •  آشنایی فراگیران با اصول ایمنی زیستی
  •  آشنایی فراگیران با اصول طراحی مطالعات تجربی در علوم زیستی

اهداف ویژه در حیطه ی نگرشی
  •  فراگیردر کلیه جلسات آموزش و بحث ها در جلسه شرکت فعال دارد.
  •  فراگیر با در مورد محیط های کنترل شده در بحث های گروهی شرکت می کند.
  •  فراگیر هم کلاسی های خود را به تبعیت از الزامات و استانداردهای مورد نیاز تولید فراورده ها تشویق می کند
  •  فراگیر اهمیت وجود مدیریت کیفیت در تولید فرآورده های بیولوژیک برای کاربرد بالینی رادرکمی کند.

اهداف ویژه در حیطه ی روانی حرکتی (در صورت داشتن کار عملی)
  •  فراگیربا کمک استاد برای محیط های کاری دستورالعمل می نویسد.
  •  فراگیربه منظور الگو برداری فضاهای تمیز و کنترل شده را به دقت مشاهده می کند.
  •  فراگیربدون کمک برای سیستم مدیریت کیفیت مستندات تهیه می کند.
  •  فراگیربا همراهی استاد برای یک مرکز تولید فراورده سلولی دستورالعمل تهیه می کند.

نحوه ثبت نام

متقاضیان جهت ثبت نام در این کارگاه میتوانند با شماره 02188220037 سرکار خانم ذاکر حسینی تماس حاصل نمایند.


Keywords